Szkoła Podstawowa w Białowoli
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
 "Dobra Szkoła"

Białowola 20, 22-400 Zamość, tel/faks 84 6713812
e-mail: spbialowola@op.pl
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Radlińska

Nauczyciele i obsługa szkoły według przydziału obowiązków w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciele według przedmiotów
przedmiot imię i nazwisko klasy
język polski Bożena Radlińska VI-VII
język polski Sabina Proć IV-V
matematyka Agnieszka Nowomińska IV-VII
język angielski Barbara Bednarczuk 0-VII
przyroda Alicja Klimko-Mazur IV-VI
historia i społeczeństwo Roman Kowalczuk IV-VII
wychowanie fizyczne/zajęcia sportowe Tomasz Prejbusz IV-VII
zajęcia komputerowe/informatyka Agnieszka Nowomińska IV-VII
zajęcia techniczne/technika Barbara Bednarczuk IV-VII
plastyka Ewa Wróbel IV-VII
muzyka Stanisław Momot IV-VII
religia Ks. Krzysztof Hawro 0-VII
język niemiecki Maria Blenker IV-VII
WDŻ Alicja Klimko-Mazur V-VI
oddział przedszkolny  Maria Obruśnik  
edukacja wczesnoszkolna Ewa Wróbel II-III
edukacja wczesnoszkolna Monika Teterycz I-III
edukacja wczesnoszkolna Sabina Proć I-III
szachy Ewa Wróbel II-III
fizyka Leszek Kozłowski VII
biologia Alicja Klimko-Mazur
VII
chemia Marzena Kasiedczak VII
geografia Monika Teterycz VII
doradztwo zawodowe Adrian Maziarczuk VII
Wychowawcy
oddział
przedszkolny
Maria Obruśnik
klasa  
I Monika Teterycz
II Ewa Wróbel
III Ewa Wróbel
IV Sabina Proć
V Barbara Bednarczuk
VI Barbara Bednarczuk
VII Agnieszka Nowomińska
Przydział innych funkcji
funkcja osoba odpowiedzialna
Biblioteka Barbara Bednarczuk
SU Ewa Wróbel
Świetlica opiekunowie:
Ewa Wróbel
Agnieszka Nowomińska
nauczyciele według przydziału
Strona internetowa szkoły Agnieszka Nowomińska
Zespoły zadaniowe nauczyciele według przydziału
obsługa szkoły Teresa Bondyra
Wioletta Fusiarz
Kazimierz Radliński


rozkład zajęć
oddział przedszkolny


rozkład zajęć
klasy I - VII


oferta
zajęć dodatkowych

 

 

Szkoła | Aktualności | Nauczyciele | Uczniowie | Samorząd | Kalendarz | Sprawdzian | Konkursy | Dokumenty