Szkoła Podstawowa w Białowoli
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
"Dobra Szkoła"


Białowola 20, 22-400 Zamość, tel/faks 84 6713812
e-mail: spbialowola@op.pl
Materiały dla uczniów: sprawdziany,
testy do pobrania
Nauka i testy online

Sprawdzian szóstoklasistów
informacja o wynikach z pięciu ostatnich lat

OTO WAŻNE FAKTY

5 kwietnia 2016 r. odbył się po raz ostatni sprawdzian w klasie VI

W 2016 r. nasi uczniowie uzyskali dobry średni wynik z I części, zbliżony do średniej gminy i bardzo dobry wynik z języka angielskiego, wyższy niż średnia gminy (formuła dwuczęściowa)

W 2015 r. nasi uczniowie uzyskali bardzo dobry średni wynik z I części oraz rewelacyjny wynik z języka angielskiego, oba wyraźnie wyższe niż średnia gminy (nowa formuła dwuczęściowa)

W 2014 r. nasi uczniowie uzyskali bardzo dobry średni wynik, wyższy niż średni gminy

W 2013 r. nasi uczniowie uzyskali dobry średni wynik, zbliżony do średniej gminy

W 2012 r. nasi uczniowie uzyskali bardzo dobry średni wynik, wyraźnie wyższy niż średnia gminy

--->baza sprawdzianów klasy VI...


Testy kompetencji piątoklasistów
W 2016 r. uczniowie klasy V wzięli udział w ogólnopolskim sprawdzianie IBE: testy z matematyki, z języka polskiego oraz z przyrody
Sprawdziany trzecioklasistów
W 2016 r. uczniowie klasy III wzięli również udział w testach IBE (edukacja matematyczna, polonistyczna oraz przyrodnicza)

 

Szkoła | Aktualności | Nauczyciele | Uczniowie | Samorząd | Kalendarz | Sprawdzian | Konkursy | Dokumenty